top of page

Privacyverklaring
Persoonsgegevens die wij verwerken
Praktijk Miriam Fokke verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt
van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een
overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Bankgegevens (betalingen per bank)
Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens
Praktijk Miriam Fokke verwerkt geen gegevens die nodig zijn voor uw behandeling.
Waarom we gegevens nodig hebben
Praktijk Miriam Fokke verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• U te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren
• Het afhandelen van uw betaling
Hoe lang we gegevens bewaren
Praktijk Miriam Fokke zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan betrokkene
wenst. Betrokkene kan aangeven wanneer gewenst wordt de gegevens te wissen.
Delen met anderen
Praktijk Miriam Fokke deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en
zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze
overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven
die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van uw gegevens. Praktijk Miriam Fokke blijft verantwoordelijk voor
deze verwerkingen.
In kaart brengen websitebezoek
Praktijk Miriam Fokke gebruikt geencookies voor websiteanalyses. Een cookie is een
klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in
de browser van uw computer, tablet of smartphone. U kunt zich afmelden voor
cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van
uw browser verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zie, te corrigeren of te verwijderen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar
info@miriamfokke.nl. Praktijk Miriam Fokke zal zo snel mogelijk, maar binnen vier
weken, op uw verzoek reageren.
Beveiliging
Praktijk Miriam Fokke neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat
uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan
contact op via info@miriamfokke.nl.
Contactgegevens
Wanneer u contact wilt opnemen met Praktijk Miriam Fokke, kunt u ons als volgt
bereiken:
Straatnaam en nummer: Broekland 32
Postcode en plaats: 7672BN Vriezenveen
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 08135110
Telefoonnummer: 06-18332263
E-mailadres: info@miriamfokke.nl

bottom of page